Algemeen

Visitatie als kans voor versterking huurdersorganisatie

Visitatie draagt bij aan beter wonen in Nederland! Aanbod SVWN aan huurdersorganisaties Iedere vier jaar wordt een corporatie gevisiteerd. Een visitatie vraagt veel energie van betrokkenen maar dan is het resultaat er ook naar. Tijdens de visitatie wordt de huurdersorganisatie gevraagd naar haar opvattingen en standpunten. Dit betekent dat de huurdersorganisatie zich moet voorbereiden. Dan … Lees meer

Een nieuwe website

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe website voor Lasso+. Het resultaat staat nu online. Met onze nieuwe website hebben wij gebroken met bestaande conventies. Dit was geen doel op zich zelf maar het resultaat van een lange zoektocht op welke manier wij het beste uitleg konden geven aan wat wij met Lasso … Lees meer