Algemeen

Veilig omgaan met gegevens

Iedere organisatie is verplicht om zorgvuldig om te gaan met haar gegevens. Zeker als het privacy gevoelige gegevens betreft. Naam, adres, woonplaats en zonodig financiële gegevens horen daar zeker bij. Ook eventuele klachtregistraties met privacy gevoelige informatie vormen een risico. Vanwege het toenemend aantal incidenten met privacy gegevens pleit Lasso centrale opslag van gegevens en data voor het gebruik 2 factor authenticatie. Het werken met persoonsgegevens wordt vaak onderschat. Lees verder in deze nieuwsbrief over het hoe en waarom.