Leverings-voorwaarden

Als de huurdersorganisatie start met Lasso+ is het van belang dat er een aantal goede afspraken worden gemaakt. Dan gaat het niet alleen om instructie en goede uitleg maar ook vooral over de voorwaarden waaronder Lasso+ wordt aangeboden. Daarom is het van belang dat er goede leveringsvoorwaarden zijn waarbij zowel de belangen van de gebruiker van Lasso+ (de klant) als van Lasso-Concepten zijn gewaarborgd.