Leverings-voorwaarden

Als de huurdersorganisatie start met Lasso+ is het van belang dat er een aantal goede afspraken worden gemaakt. Dan gaat het niet alleen om instructie en goede uitleg maar ook vooral over de voorwaarden waaronder Lasso+ wordt aangeboden. Daarom is het van belang dat er goede leveringsvoorwaarden zijn waarbij zowel de belangen van de gebruiker van Lasso+ (de klant) als van Lasso-Concepten zijn gewaarborgd.

Subverwerkers/ onderaannemers

Lasso werkt met een aantal partijen samen om de digitale infrastructuur te organiseren. Dit zijn zogenaamde hosting providers. Op dit moment werken wij samen met:

Trans-Ip een Nederlands bedrijf waar wij servers inhuren. Alle servers van Trans-Ip worden in Nederland gehost.

Hetzner een Duits bedrijf waar wij servers inhuren. Alle servers van Hetzner worden in Europa gehost.