Importeren van gegevens

Veel huurdersorganisaties laten de ledenadministratie bijhouden door de woningcorporatie. Hoe houd je dan als huurdersorganisatie zicht op je leden?

Dat doe je door de meest recente ledenbestanden van de corporatie te importeren.

Alle nieuwe leden staan dan automatisch in Lasso. Alle leden die zijn vertrokken zijn verwijderd. Ook maakt Lasso automatisch een rapportje aan. Zo blijft je ledenbestand up-to-date en kun je leden makkelijker betrekken bij je activiteiten.