Werkgroepen oprichten

Een vaste taak hebben bij een huurdersorganisatie is voor veel mensen een grote stap. Maar vaak willen mensen zich wel tijdelijk ergens voor inzetten. Zeker wanneer het om iets gaat wat ze zelf belangrijk vinden.

Veel huurdersorganisaties richten daarom werkgroepjes op.

Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van woningen, waardoor huurders minder energie betalen. Dat kan huurders motiveren om tijdelijk deel te nemen aan een werkgroep. Alle betrokken partijen werken samen aan een plan om woningen energie-zuiniger te maken.

Lasso maakt het mogelijk voor dit soort werkgroepen om soepel samen te werken.

Werkgroepen kunnen een eigen omgeving aanmaken binnen Lasso, waar ze alle relevante documenten bewaren, zoals e-mails of notulen. Op die manier zijn alle stukken altijd en voor iedereen makkelijk terug te vinden.

Het bijkomend voordeel? Mensen die eerst deelnemen in een werkgroep stappen heel vaak over naar een vaste taak in een huurdersorganisatie.