Wim Dings

“Een fijn en veilig huis is voor ieder mens een basisvoorwaarde om een geborgen en comfortabel leven te leiden. Het werken binnen de sociale huursector gaat dan ook ergens over. Vanuit dat principe werk ik inmiddels al meer dan twintig jaar binnen de volkshuisvesting, waarbij het sterker maken van organisaties mijn belangrijkste drijfveer is. Met het ontwikkelen van Lasso+ wil ik huurdersorganisaties helpen zichzelf te versterken, zodat zij beter in staat zijn om huurdersbelangen te behartigen.”