Over Lasso+

Lasso + is een initiatief van Wim Dings en Jos Alsters. Samen vormen zij het bedrijf Lasso Concepten, waarmee zij huurdersorganisaties ondersteunen in hun werk.

Een huurdersorganisatie is altijd in beweging. Zij ontwikkelt nieuwe activiteiten, bestuursleden en vrijwilligers komen en gaan en natuurlijk verandert ook het ledenbestand constant.

Kortom: een actieve huurdersorganisatie is dynamisch.

Wil de huurdersorganisatie haar werk goed kunnen doen, moet zij een aantal organisatorische processen goed op orde hebben. Juist in een dynamische omgeving is dat vaak een uitdaging. Hoe houd je de processen stabiel, zodat ze de taken van de organisatie ondersteunen en dus ten goede komen aan de belangenbehartiging?

Het gebruik van Lasso is eenvoudig, neemt werk uit handen, leidt tot meer transparantie en een meer betrokken en geïnformeerde achterban.