Op zoek naar contact met de achterban!

Op zoek naar contact met de achterban!

Voor veel huurdersorganisaties is het een uitdaging in contact te komen met hun achterban. Het verzamelen van e-mail adressen van de achterban lijkt dat contact vaak dichterbij te brengen. De vraag die dan ontstaat: hoe kom je aan e-mail adressen? Lasso heeft hier een oplossing voor. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden (rechten) die huurdersorganisatie hebben is er veel mogelijk. Lees rustig verder…

Huurders hebben recht op een huurdersraadpleging. Door gebruik te maken van dit recht kan op eenvoudige wijze niet alleen een schat aan informatie verzameld worden maar ook een schat aan e-mailadressen en naam en adresgegevens. Over het algemeen willen corporaties hier graag aan meewerken omdat huurdersorganisaties zich dan beter met hun achterban kunnen verbinden. Voorwaarde is dan vaak wel dat de huurdersorganisatie de opgehaalde gegevens goed kan beheren. Dan komt Lasso om de hoek.

Met de software van Lasso kan de corporatie een enquete-link sturen naar de huurders. Een korte enquete met de vraag om een e-mail adres al dan niet samen met een aantal inhoudelijke vragen levert veel op. Zo heeft de gemiddelde corporatie tegenwoordig tot 80% e-mail adressen van haar huurders en kan een simpele enquete tot wel duizenden e-mail adressen opleveren.

Deze e-mail adressen zijn waardevol om de achterban te betrekken bij de activiteiten van de huurdersorganisatie. Lasso kan huurdersorganisaties ondersteunen om dergelijke enquetes uit te zetten. De verwerking, net als het beheer, in Lasso zelf is dan een fluitje van een cent! Op die manier wordt de basis gelegd voor een krachtige administratie.

Neem contact met ons op voor meer informatie 077-4723618