BLOG

Toegang tot persoonsgegevens is noodzaak voor adequate belangenbehartiging

Verwachtingen van huurdersorganisatiesDe Overlegwet en de Woningwet geven huurdersorganisaties een stevige positie om de belangen van huurders bij woningcorporaties te behartigen. Dit leidt tot (te) hoge verwachtingen bij de corporaties, politiek en de huurders zelf. Of deze verwachtingen kunnen worden ingevuld is maar zeer de vraag. Huurdersorganisaties doen hun best, maar slagen zij in hun … Lees meer