Samenwerken met bewonerscommissies?

Samenwerken met bewonerscommissies?

Veel huurdersorganisaties onderhouden contacten met bewonerscommissies die in hun werkgebied actief zijn. Vaak blijft dat niet beperkt tot alleen het onderhouden van contacten, maar wordt er ook echt samengewerkt. Lasso kan deze samenwerking actief ondersteunen. Het resultaat daarvan is dat de relatie tussen huurdersorganisaties en de bewonerscommissies wordt versterkt.

Hoe doet Lasso dat?

Alle bewonerscommissies hebben in Lasso een persoonlijke omgeving. Via deze persoonlijke omgeving kan hen toegang worden gegeven tot specifieke dossiers, bijvoorbeeld een adviesaanvraag of een renovatie voorstel. Daarin kunnen zij reacties achterlaten en eventueel ook zelf documenten toevoegen. Let op: Het gebruik van de persoonlijke omgeving is supereenvoudig.

Op die manier kan de huurdersorganisatie bewonerscommissies betrekken bij bepaalde vraagstukken. Reacties worden vastgelegd en de betrokkenen krijgen vanzelf een melding. Het bestuur van de huurdersorganisatie kan vervolgens de reacties betrekken bij haar adviezen en spreekt dan ook met steun van haar achterban.

Bewonerscommissies actief helpen, kan dat ook?

Ja! De huurdersorganisatie kan bewonerscommissies in de gelegenheid stellen om in de persoonlijke omgeving hun eigen dossiers en vergaderingen te organiseren. Deze dossiers kunnen beschikbaar worden gesteld aan de huurders die in het complex wonen waar de bewonerscommissie actief is. Op die manier worden bewonerscommissies praktisch geholpen om hun eigen organisatie een stap verder te helpen, ontstaat er continuïteit en een archief. Met name is dit archief van belang voor de toekomstige leden van een bewonerscommissie. Ook hier geldt dat het gebruik van de persoonlijke omgeving super eenvoudig is.