Documenten organiseren in Lasso

De structuur om documenten in Lasso is gebaseerd op het toevoegen van labeltjes. Ieder document komt maar één keer voor in Lasso maar kan worden toegevoegd aan meerdere dossiers en activiteiten. Hieronder een schematische weergave van deze structuur.