Een goede start

Om een goede start te kunnen maken met Lasso Bieden wij ondersteuning in de vorm van een stappenplan dat wij samen met de huurdersorganisatie doornemen en bieden wij instructie. Daarnaast is het mogelijk eigen vormgeving door te voeren in de persoonlijke omgeving en de nieuwsbrief.