2e en 3e lijn hulpvragen

Tweede lijn ondersteuning (binnen 5 werkdagen)

Dit betreft hulpvragen die complexer zijn en een deskundige beoordeling vragen door meerdere deskundigen (ruggenspraak).

Derde lijn ondersteuning (op basis van toezegging)

Dit zijn hulpvragen die Lasso overvragen doordat er bijvoorbeeld geen functionaliteit beschikbaar is. Dan moet beoordeeld worden of deze vraag leidt (of moet leiden) tot aanpassing van de software en als dat zo is wordt dit in het ontwikkelprogramma opgenomen. Dit wordt dan gecommuniceerd. Uitgangspunt bij het beoordelen van aanpassing van de software is dat deze verbeteringen iets betekenen voor alle gebruikers.