Wettelijke eisen

De meeste huurdersorganisaties voldoen aan de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Deze wet maakt geen onderscheid tussen stichtingen en verenigingen.

De Wohv schrijft voor dat je als huurdersorganisatie de achterban moet betrekken bij de besluitvorming en dat huurders zich moeten kunnen aansluiten bij de huurdersorganisatie.

Aanvullend stelt de wet dat de huurdersorganisatie minimaal eens per jaar verantwoording aflegt over haar activiteiten.

Om huurdersorganisaties te ondersteunen biedt Lasso een gestructureerde administratie die helpt om op eenvoudige wijze aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.