HV Bo-Ex

De huurdervereniging Bo-Ex is officieel actief vanaf 26 maart 2022.
De leden van de huurdersvereniging bepalen hoe huurders gezien en gehoord worden. Iedereen kan lid worden. Gewoon als supporter, in een werkgroep, in de ledenraad, in het bestuur. Besluiten worden genomen op basis van argumenten zodat ook een minderheid wordt gehoord.

Onze huurdersvereniging wil constructief samenwerken met Bo-Ex om samen de beste manieren te vinden om problemen aan te pakken.