Zelf stukken uploaden

De huurdersorganisatie kan deelnemers of groepen de mogelijkheid geven om stukken te uploaden. Dit kan handig zijn voor bewonersgroepen die vergaderingen houden en stukken beschikbaar willen stellen aan hun eigen bestuur en de bewoners van hun eigen complex.

Ook externen, zoals mensen van de woningcorporatie, kunnen stukken uploaden.

Jij als huurdersorganisatie kan hen daar toestemming voor geven. Zo kan een ambtenaar van de gemeente of de corporatie stukken voor een overleg uploaden in Lasso, in plaats van alle betrokkenen apart te mailen. Het mailverkeer neemt af en in Lasso ontstaat er automatisch een archief.