Lasso-Concepten biedt een adequaat en eerlijk geprijsd administratiesysteem voor organisaties met een focus op belangenbehartiging.

De software van Lasso+ is speciaal ontwikkeld voor huurdersorganisaties die zich willen verbinden met hun achterban. Het systeem vertrekt vanuit huurders en woningen, die naast de cijfers een centrale plaats innemen in de administratie.

Ervaringen van Frans en Ton