Dossiers in Lasso zijn verzamelingen van documenten en/of notities. Deze zijn toegankelijk voor groepen deelnemers of individuele deelnemers.

Activiteiten
In een dossier kun je activiteiten (bijvoorbeeld vergaderingen) registreren. Bijbehorende documenten kun je eenvoudig uploaden en toevoegen aan het betreffende dossier.   

Persoonlijk
Dossiers en documenten kunnen toegekend worden aan personen. Niemand anders heeft er dan toegang toe. Via hun persoonlijke omgeving kunnen deelnemers de activiteiten en documenten terugvinden. Zo ben je nooit meer iets kwijt en bouw je aan een archief.

Mailen
Dossiers en documenten kun je versturen naar externen. Wanneer het versturen van een dossier om een vervolgactie vraagt, kun je een herinnering instellen.

Archiveren
Deelnemers kunnen worden verplaatst naar het archief en blijven daar maximaal twee jaar staan. Het systeem verwijdert de gegevens automatisch na het verstrijken van deze wettelijke periode.

Ervaringen van Frans en Ton