Meer continuïteit en gemak

Voor het bewaken van de continuïteit is het voor huurdersorganisaties belangrijk dat werkzaamheden makkelijk zijn over te dragen aan nieuwe bestuursleden. Met Lasso is dit zeer eenvoudig: alle gegevens staan in Lasso geordend op basis van functies.

Voorbeeld:
Alle stukken van de voorzitter zijn geregistreerd als ‘functie voorzitter’. De zittende voorzitter houdt op en een nieuwe voorzitter treedt aan. De oude voorzitter wordt afgemeld van de functie en de nieuwe voorzitter aangemeld. Direct heeft de nieuwe voorzitter toegang tot alle stukken die voor hem relevant zijn.

Centraal registeren van gegevens

In Lasso staan alle post -en vergaderstukken op één plek, waar ze voor iedereen beschikbaar zijn. Lasso bouwt door deze manier van registreren automatisch een archief op. Zo heeft iedereen, van bestuursleden en vrijwilligers, tot huurders en andere relaties, alle relevante informatie altijd binnen handbereik.

Voorbeeld advies huurbeleid
Als je een advies gaat uitbrengen over het huurbeleid is het handig als je even na kunt kijken welk advies de voorgaande jaren zijn gegeven. Door de dossiers in Lasso te raadplegen krijg je snel en gemakkelijk de juiste gegevens boven water.

Lagere kosten en meer contact met huurders

Als het gaat om de kosten verdient Lasso zichzelf in veel gevallen vanzelf terug. Dat komt alleen al door de manier waarop je in Lasso met e-mailadressen kunt werken en het gemak waarmee je balans en winst –en verliesrekeningen kunt uitdraaien. Ook kun je het contact met huurders uitbreiden zonder dat dit tot hogere kosten leidt.

Voorbeeld porti:
Een huurdersorganisatie heeft 2300 leden. Van 1495 huurders beschikt de organisatie over een e-mailadres.  Al deze leden hoeven geen papieren post meer te ontvangen. Bij twee ledenvergaderingen per jaar scheelt dat 2.990 brieven, à €1,00 per stuk. Dat komt neer op een kostenbesparing van bijna €3.000 per jaar.

Voorbeeld accountant:
De bankmutaties kunnen eenvoudig worden ingelezen en toegewezen aan facturen of grootboekrekeningen. Wanneer de penningmeester alle mutaties goed bijhoudt, rolt de balans en de winst –en verliesrekening er bijna vanzelf uit. Met ongeveer 1.000 tot 1.500 mutaties per jaar scheelt dat honderden euro’s aan accountantskosten.

Voorbeeld contact met huurders
Met de vragentool in Lasso is het mogelijk om een selectie van huurders om hun mening te vragen. Denk aan het versturen van een vragenlijst naar leden die niet tot zelden naar een vergadering komen. Lasso slaat de antwoorden op en genereert automatisch een analyse van de resultaten. Die informatie kun je gebruiken om gerichte acties te ondernemen naar je achterban.

Aanbeveling directeur Woonbond

Kijk voor meer functies onder aan de website