Gemakkelijk contributie incasseren

Voor veel huurdersorganisaties kost het incasseren van contributie veel tijd en moeite. Sommige huurdersorganisaties stoppen om deze reden zelfs met de incasso. Lasso laat zien dat er ook simpele oplossingen bestaan.

Inzicht in de financiën

Bij de meeste financiële administraties staan de cijfertjes centraal. De financiële module van Lasso doet het precies andersom: deze vertrekt vanuit mensen en de specifieke behoefte die je als penningmeester van een huurdersorganisatie hebt.

Kosten en baten van werken met Lasso+

Continuïteit en als huurdersorganisatie zelf de regie hebben over je administratie. Het centraal kunnen registreren van gegevens. En het eenvoudig overdragen van werk aan nieuwe bestuursleden. Het is slechts een kleine greep uit de voordelen die het gebruik van Lasso met zich meebrengt.

Kennis delen met de bibliotheek

Als bestuurder moet je soms adviezen opstellen over het huur –of onderhoudsbeleid. In zo’n geval is het fijn als je toegang hebt tot goede voorbeeldocumenten. Mogelijk bevatten deze documenten precies die argumenten of bewoordingen die voor jouw organisatie ook bruikbaar zijn. De bibliotheek van Lasso maakt dit mogelijk.

Registreren van mailadressen

Het onderhouden van een goede administratie met veel mailadressen is niet eenvoudig. Mensen wisselen vaak van mailadres, of ze gebruiken meerdere mailadressen. Daarnaast verdwijnt veel mail ongezien in de zogenaamde ‘spam’ map van mensen. Hoe kun je Lasso inzetten om met deze uitdagingen om te gaan?

Mijn-lasso

Elke deelnemer in Lasso heeft een persoonlijke omgeving. Hier kunnen zij hun gegevens inzien en relevante documenten en dossiers opvragen. Hierdoor heb je je vergaderstukken altijd binnen handbereik en ben je nooit meer iets kwijt.

Inspraak vergroten met enquêtes

Bij het maken van prestatieafspraken wil je als huurdersorganisaties zoveel mogelijk meningen en ideeën van huurders vertegenwoordigen. Dat maakt je onderhandelingspositie een stuk sterker. Hoe kan de enquêtesoftware van Lasso daar bij helpen?

Forum: digitale ontmoetingsplaats

Als huurdersorganisatie wil je zoveel mogelijk huurders vertegenwoordigen in je belangenbehartiging. Het forum van Lasso maakt dat een stuk gemakkelijker: hier kunnen huurders discussiëren en informatie met elkaar delen.

Individuele belangenbehartiging

Een goede huurdersorganisatie zet haar kennis en ervaring in om huurders bij te staan bij problemen met de verhuurder. Een goede registratie van alle ervaringen met de woningcorporatie is daarom heel belangrijk. Met Lasso is die registratie heel gemakkelijk.

Logboek bij renovatie

Bij renovaties doet een huurder er goed aan een logboekje bij te houden. Dit helpt huurdersorganisaties bij het evalueren van het project met de corporatie. Lasso beschikt daarom over een speciaal logboekje voor renovaties. Hiermee kunnen huurders gemakkelijk bijhouden wat er goed en fout is gegaan. 

Voldoen aan de privacywet

Elke huurdersorganisatie werkt met persoonsgegevens. Voor het omgaan met die gegevens moeten zij zich houden aan allerlei regels in de privacywet (AGV). Lasso helpt huurdersorganisaties te voldoen aan deze regels.

Veilige registratie van klachtbemiddeling

Wanneer huurdersorganisaties een huurder ondersteunen bij het oplossen van klachten moeten zij allerlei gegevens registreren. Vaak gaat het om privacy-gevoelige informatie, die je als organisatie zorgvuldig moet bewaren. Hoe kun je dit doen in Lasso? 

Veilig informatie delen via e-mail

Het versturen van een e-mail is vergelijkbaar met het sturen van een ansichtkaart: iedereen die het in handen krijgt kan het lezen. Hoe kan Lasso helpen om die ansichtkaart te voorzien van een beschermende enveloppe?

Lasso in 3 minuten

Meer uitleg over Lasso+