Enquêtes
Lasso beschikt over een tool om vragenlijsten mee op te stellen. Hiermee kun je enquêtes opstellen en uitzetten naar deelnemers of een specifieke selectie van deelnemers. Zo kun je eenvoudig vragenlijsten versturen naar mensen in een bepaalde straat, wijk, of zelfs postcodegebied.

Onderzoek
Met deze tool kun je ook langdurend onderzoek doen. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid of de kwaliteit van het contact met de corporatie. Zo gebruiken Lasso klanten de tool om nieuwe huurders te vragen hoe zij zijn ontvangen in hun nieuwe woning, wat zij belangrijk vinden en of zij eventueel iets zouden willen betekenen voor de huurdersorganisatie.

Logboek renovaties
De enquêtemodule kun je ook inzetten om het verloop van renovaties bij te houden. Huurders krijgen dan iedere dag of week een korte vragenlijst, die ze kunnen invullen op hun telefoon, computer of tablet. Aan het einde van de renovatie ligt er dan een overzicht klaar van wat er allemaal gebeurd is. Voor de huurdersorganisatie is deze informatie waardevol bij het evalueren van het project met de corporatie.