Met Lasso is het mogelijk om (selecties van) deelnemers te mailen of nieuwsbrieven te sturen.

Gepersonaliseerd
Nieuwsbrieven en mailings kun je zo instellen dat de ontvanger in de mail met zijn of haar eigen naam wordt aangesproken. Daarnaast bevat Lasso ingebouwde sjablonen voor het versturen van standaard mailings. Denk dan aan uitnodigingen voor huurdersvergaderingen of mailings over de contributie.

Kwaliteit adressenbestand
Lasso stuurt bij elk nieuw mailadres automatisch een bericht naar het betreffende mailadres, met een bevestigingslink. Pas wanneer de eigenaar de mail opent en klikt op de link, kan het mailadres in Lasso gebruikt worden. Onjuiste e-mailadressen worden automatisch op non-actief gezet. Hierdoor is je mailadressenbestand meer waard en blijft het aantal niet-bezorgde mails tot een minimum beperkt.

Vragenlijsten
Mailings in Lasso kun je ook gebruiken voor het opstellen en versturen van vragenlijsten. Hiermee kun je enquêtes versturen of deelnemers de optie geven om zich aan –of af te melden voor een vergadering of activiteit.

Archief en afmelden
Alle verstuurde mails blijven bewaard bij de deelnemer die deel uit maakte van een mailing. Als deelnemers geen mail meer willen ontvangen, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp, dan kunnen zij zich daarvoor afmelden.

Exporteerfunctie adres etiketten
In Lasso is het mogelijk om contactgegevens direct te exporteren op adres-etiketten. Dat is handig wanneer u grote aantallen papieren post wilt versturen. De adressering gebeurt in Lasso automatisch. Wanneer u naar een groep woningen een brief wilt sturen, zoekt het systeem zelf uit of het betreffende adres op dat moment bewoond is. Zo niet, dan is de aanhef automatisch “Aan de bewoner(s) van dit pand”.