Toegevoegde waarde van een lidmaatschap
Waarom wordt een huurder lid van een huurdersorganisatie. Of beter tot welke toegevoegde waarde leidt een lidmaatschap. Wim Dings (mede initiatief nemer van Lasso heeft dit onderzocht. Dit rapport is op deze site gepubliceerd. Klik hier voor het rapport.

Verstekken van adressen door de corporatie
Er zijn verschillende corporaties huivering om adressen te verstrekken aan huurdersorganisaties. Vaak komt dat om de privacy wetgeving niet voldoende helder is. Men neemt dan het zekere voor het onzekere en verstrekt niets. Om zowel de huurdersorganisatie als de woningbouwcorporatie te helpen heeft Lasso-Concepten een juridisch advies laten uitwerken. Dit advies is vervolgens vertaald naar een meer begrijpelijke presentatie. Beide stukken zijn hier te downloaden zowel de Juridische uitwerking als de presentatie van Lasso-Concepten. Als er behoefte is om ter plekke de presentatie te krijgen danwel de corporatie nader te informeren dan is dat altijd mogelijk.

Beleid ledenwerving
Voor huurdersorganisaties is het lang niet altijd niet eenvoudig om zich te verbinden met hun achterban. Daar moet langdurig energie ingestoken worden. Lasso-Concepten heeft hier beleid voor ontwikkeld samen met de Huurdersraad Wonen Zuid. Dit beleid bestaat uit een procedure en een aantal tools om met relatief weinig inspanning een adequaat beleid voor ledenwerving op te zetten. Klik hier voor de presentatie. Uiteraard is het mogelijk om een afspraak te maken. Wij komen dat geheel vrijblijvend bij u op bezoek om samen te kijken of dit beleid