Met Lasso voldoe je als gebruiker heel eenvoudig aan de regels van de privacywet (AVG). Alle gegevens van deelnemers staan in Lasso op 1 plek. Via Mijn-Lasso heeft de deelnemer in principe altijd toegang tot zijn of haar gegevens.

Register
Lasso heeft een ingebouwd register, waarmee je kunt bijhouden met welk doel je bepaalde gegevens registreert en wie daar toegang toe heeft. Wanneer je een datalek veroorzaakt ben je als organisatie verplicht om dat te registreren in een register. Ook deze functie zit in Lasso ingebouwd.

Archief
Als deelnemers worden verwijderd komen zij in het archief. Na twee jaar verwijdert Lasso deze deelnemers definitief, inclusief alle persoonlijke dossiers. Dit gaat allemaal automatisch. Indien een deelnemer per direct uit het systeem verwijderd wil worden kan dat uiteraard ook.