Visitatie als kans voor versterking huurdersorganisatie

Visitatie draagt bij aan beter wonen in Nederland! Aanbod SVWN aan huurdersorganisaties Iedere vier jaar wordt een corporatie gevisiteerd. Een visitatie vraagt veel energie van betrokkenen maar dan is het resultaat er ook naar. Tijdens de visitatie wordt de huurdersorganisatie gevraagd naar haar opvattingen en standpunten. Dit betekent dat de huurdersorganisatie zich moet voorbereiden. Dan … Lees meer

Toegang tot persoonsgegevens is noodzaak voor adequate belangenbehartiging

Verwachtingen van huurdersorganisatiesDe Overlegwet en de Woningwet geven huurdersorganisaties een stevige positie om de belangen van huurders bij woningcorporaties te behartigen. Dit leidt tot (te) hoge verwachtingen bij de corporaties, politiek en de huurders zelf. Of deze verwachtingen kunnen worden ingevuld is maar zeer de vraag. Huurdersorganisaties doen hun best, maar slagen zij in hun … Lees meer

Een nieuwe website

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe website voor Lasso+. Het resultaat staat nu online. Met onze nieuwe website hebben wij gebroken met bestaande conventies. Dit was geen doel op zich zelf maar het resultaat van een lange zoektocht op welke manier wij het beste uitleg konden geven aan wat wij met Lasso … Lees meer

De kracht van de Lasso nieuwsbrief

Wat is de kracht van de Lasso nieuwsbrief De Lasso nieuwsbrief verstuur je vanuit jouw eigen administratie. Dit betekent dat je maar op één plek alles hoeft bij te houden. Geen gedoe meer met slepen van persoonlijke gegevens, of het bijhouden van extra lijstjes. Zo raak je niets meer kwijt en zijn alle gegevens altijd … Lees meer