Analyse van gegevens
Alle gegevens die in Lasso staan kun je analyseren. Dat kan gaan om financiële gegevens, maar ook over de contactmomenten tussen de huurdersorganisatie en een huurder. Zodra er meer dan eens contact is geweest ontstaat er een relatie. Aan hand van deze relatie kan de huurdersorganisatie de betrokkenheid van haar leden bepalen.

Gerichte actie
Met deze informatie kun je vervolgens gerichte acties ondernemen. Bijvoorbeeld het versturen van een vragenlijst naar leden die niet tot zelden naar een vergadering komen. Op deze manier kun je vrijwilligers vinden en aan je binden.

Analyse enquête
Wanneer je een enquête verstuurt en retour ontvangt van deelnemers, genereert Lasso automatisch een analyse van de resultaten. Ook die informatie kun je gebruiken om gerichte acties te ondernemen naar je achterban.