Met Lasso is het mogelijk om deelnemers via een mail uit te nodigen voor een vergadering, evenement of mailinglijst. Dat doe je heel eenvoudig door een mail te sturen met daarin een ja of nee knop. De deelnemer hoeft alleen maar op ja of nee te klikken. Lasso slaat deze keuze vervolgens op.

Dit is bijvoorbeeld handig bij ledenvergaderingen waarvoor je grote aantallen mensen benadert. Op deze manier werken met Lasso bespaart veel administratief werk.

Bijhouden aan –en afmeldingen
Uitnodigingen voor vergaderingen kun je na een week nogmaals versturen aan deelnemers die nog niet hebben gereageerd. Lasso legt elke aan –en afmelding vast in de administratie. Op deze manier houdt Lasso bij wie van de leden waarbij aanwezig was.